Spalinové cesty

Máte správně instalovaný spotřebič provedení B ?

Spalinová cesta u spotřebiče

Do spalinové cesty v provedení:

  • N1, N2 (podtlakové) se spotřebiče připojují kouřovodem do připojovací tvarovky s kondenzátní jímkou a do komínového průduchu. Kondenzátní jímka musí být kontrolovatelná a čistitelná (viz 3.7).
  • P1, P2 (přetlakové) a H1, H2 (vysokopřetlakové) se spotřebiče připojují obvykle kouřovodem a patním kolenem. Kontrolní otvor spalinové cesty ve stejné tlakové třídě se zřizuje před nebo nad patním kolenem. Odvod kondenzátů spalin musí mít tlakovou ztrátu velikosti nejméně dvojnásobku přetlaku ve spalinové cestě. To může být dosaženo např. instalováním sifonu.

Kouřovod spalinové cesty tlakové třídy N1, N2 musí směrem k sopouchu stoupat (min. 5 %). Samostatný kouřovod spalinové cesty tlakové třídy N1, N2 se izoluje při délce větší než 2 m. U spotřebičů v provedení B musí být nad přerušovačem tahu svislá část nejméně 400 mm pod spodní líc vodorovné části kouřovodu. Odchylku od tohoto ustanovení může stanovit pouze výrobce spotřebiče ve své technické dokumentaci. Do společného kouřovodu se spotřebiče připojují samostatnými kouřovody šikmo, ve směru toku spalin.

Nejmenší vzdálenost kouřovodů v teplotních třídách T80 až T160 od hořlavých materiálů je 50 mm za předpokladu, že je tato mezera přirozeně větraná. V technicky odůvodněných případech u spotřebiče se spalinovým hrdlem, které má svislou osu, může být spalinová cesta provedena jako svislý kouřovod s funkcí komína, při splnění všech podmínek podle 4.2.

Spalinová cesta od spotřebiče po ústí komína

Materiál komínů a svislých kouřovodů s funkcí komína musí odpovídat materiálovým podmínkám ČSN 73 4201 nebo příslušných materiálových norem (ČSN EN 1457, ČSN EN 14471, ČSN EN 1856-1, ČSN EN 1856-2). Systémové komíny, komínové vložky nebo materiály individuálních komínů musí být certifikované.

Průduch komína pro odtah spalin spotřebičů nesmí být současně používán jako průduch větrací a naopak, pokud není takový způsob technicky odůvodněný konstrukčním řešením (např. sušička prádla).

Komínové vložky vedené vnitřním prostorem nebo konstrukcí budovy musí být opatřeny po celé délce komínovým pláštěm. Požární odolnost komínového pláště je dána ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.

Poznámka: Bez ohledu na způsob provedení spalinové cesty musí být v budově posouzena spalinová cesta z hlediska požární bezpečnosti. Musí být zajištěna minimální vzdálenost hořlavých stavebních konstrukcí od povrchu pláště komína (ČSN EN 1443 – směr působení z vnitřku ven), ale i požadovaná požární odolnost proti proniknutí požáru z jednoho požárního úseku do druhého přes průduch komína (ČSN EN 1443 – směr působení z vnějšku ven). V některých případech je nutné chránit spalinovou cestu dalším opláštěním.

Přetlakové a vysokopřetlakové komíny vedené uvnitř budovy musí mít zadní větrání, které zajistí odvod spalin do volného ovzduší v případě netěsnosti komínového průduchu. U soustředné vzduchospalinové cesty se soustředným vedením přívodu vzduchu do spotřebiče a odvodu spalin ze spotřebiče může tuto funkci plnit vzduchový průduch.

Kontakty

INPLYTO
RABAN & syn

U Bažiny 123 - Loučná
463 34 Hrádek nad Nisou
Česká republika

Tel.: +420 482 723 675
Mobil: +420 602 164 027
Mobil: +420 721 675 788

E-mail: a.raban@seznam.cz
antonin.raban@seznam.cz

Web: www.inplyto.cz

IČ: 14863847
DIČ: CZ6004270822

Facebook

^